1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Chirurgická klinika 1. LF a FN Bulovka
22.01.2017

Výuka

Informace pro studenty 1. LF UK

 

Stáže na Chirurgické klinice 1. LF UK a IPVZ Nemocnice Na Bulovce.

 

Na Chirurgické klinice NNB probíhá praktická výuka 3., 4. a 6. ročníku magisterského studia.

Stáže začínají v 8.30. První stáž je zahájena informační schůzkou, která se koná v 8.30 hod v zasedací místnosti kliniky - sekretariát (2. patro).


 3. Ročník

 Výuka chirurgické propedeutiky ve třetím ročním probíhá v letním semestru. Je zaměřena na získání základních znalostí v oboru chirurgie. Stáže jsou povinné, je tolerována jedna absence.Výuka je zakončena zkouškou, která probíhá na chirurgické klinice ve VFN. Zápočet obdrží studenti po splnění požadavků na konci výuky na chirurgické klinice Nemocnice Na  Bulovce.


4. Ročník

 Blok trvá 5 týdnů, studenti stážují na všeobecné ambulanci, specializovaných ambulancích, lůžkových odděleních a operačních sálech. Součástí bloku je i stáž na kardiochirurgii (1 týden)  a plastické chirurgii (1 týden). Rozdělení jednotlivých studentů do skupin probíhá na úvodní schůzce. Účast na stáži je povinná, je tolerována 1 absence. Absence je možné nahradit po dohodě s vedoucím výuky i v odpoledních hodinách. Zápočet studenti obdrží po splnění všech požadavků na chirurgické klinice Nemocnice Na Bulovce.

 

6. Ročník

Blok trvá 5 týdnů, následuje 1 týden přípravy na SZk. Studenti stážují na všeobecné ambulanci, specializovaných ambulancích, lůžkových odděleních a operačních sálech. Součástí bloku je i stáž na kardiochirurgii (1 týden). Každý student odslouží 1 noční pohotovostní službu a zpracuje protokol o průběhu běžného operačního výkonu. Součástí bloku jsou kazuistické semináře.Účast je povinná, je tolerována 1 absence. Absence je možno nahradit po dohodě s vedoucím výuky (i v odpoledních hodinách). Zápočet i zkouška probíhají po splnění požadavků na chirurgické klinice VFN. 

 

Volitelné předměty


Základy chirurgie (B01365) – teoretické i praktické  zaměření – vhodné pro 4. a 5. ročník.Obor je zaměřený na rozšíření  teoretických i praktických znalostí z chirurgie, obsahuje soubor přednášek zaměřených na jednotlivé oblasti chirurgie (břišní , hrudní, cévní), rozšiřuje znalosti  studentů získané v průběhu studia  na  lékařské fakultě. Je obohacena i praktickým nácvikem šití, včetně možnosti seznámit se  s prací na laparoskopickém trenažéru.


Akutní chirurgická praxe (B01313) – praktické zaměření - vhodné pro 5. a 6. ročník. Je zaměřena na praktickou činnost. V rámci 3 pohotovostních služeb se studenti zaměřují  především na vyšetřování , diagnostiku a terapii akutních stavů. Součástí praxe je asistence na operačním sále , účast při vizitách a při práci na ambulanci


Veškeré dotazy k výuce můžete zasílat na: bartoska.petr@centrum.cz, rene.voboril@lf1.cuni.cz